GDPR

Vážený zákazníci, naše společnost je připravena na zpřísnění ochrany osobních údajů v souvislosti s novým nařízením Evropské Unie (GDPR), které nabývá účinnosti dne 25.5.2018. Tento zákon upravuje způsoby, jimiž fyzické nebo právnické osoby mohou nakládat s osobními udají. Tímto bychom Vás chtěli informovat, že osobní data, která jste naší společnosti poskytli, budou zpracovávány v souladu s nařízením.